Abonamentowa Opieka Medyczna --> kliknij tutaj

Codex Alimentarius

To jest wręcz PRZERAŻAJĄCE, a im bardziej się w to zagłębiamy,  tym bardziej BUDZI GROZĘ.
Wyjątkowo bezczelny zamach na podstawowe prawa człowieka, a przede wszystkim prawo do życia, zdrowia i prawo wolności wyboru.

Ani słowa przesady: tu chodzi o życie i zdrowie milionów ludzi!Chodzi o skandaliczny projekt, zgodnie z którym mieszkańcy państw wchodzących w skład Unii Europejskiej  mieliby zostać pozbawieni możliwości korzystania z naturalnych terapii oraz dostępu do ziół, suplementów i witamin

Podpisz petycję, która pomoże zatrzymać legalizację niszczenia ludzi poprzez zabranie im możłiwości jedzenia zdrowej żywności i korzystania z naturalnych środków i terapi: Kliknij tutaj


Co jest niepokojącego w Codex Alimentarius ?

  • Komisja Kodeksu Żywnościowego"Codex Alimantarius" ( FAO - ONZ ) spotyka się na zamkniętych sesjach. Uczestniczą w nichnie wybrani przez społeczeństwo biurokraci rządowi z różnych krajów świata. Prawdziwe organizacje konsumenckie są bardzo nielicznie reprezentowane na sesjach KKŻ
  • KKŻ opracowuje zalecenia żywnościowe, które przeważnie okazują się być bardzo restrykcyjnymi regulacjami szczególnie dla substancji wspomagających zdrowie, takich jak suplementy diety
  • Komisja KŻ pod pozorem promowania wolnego handlu, w rzeczywistości blokuje go, a w szczególności blokuje rynek ziół i suplementów
  • Komisja KŻ jest wysoce scentralizowaną organizacją, kierowaną z "góry w dół" przez elity rządowe
  • KKŻ pracuje nad stworzeniem światowych standardów wdrażanych pod pozorem "harmonizacji", które w ogóle nie uwzględniają zróżnicowanych potrzeb i interesów wielu rożnych społeczności świata, jak i nie uwzględniają ich różnic biologicznych
  • Spotkania Komisji Kodeksu Żywnościowego nie są otwarte dla publiczności
  • Media międzynarodowe i krajowe nie wykazują zainteresowania spotkaniami Kodeksu
  • Spotkania Kodeksu nie są komentowane publicznie w mediach, dlatego nie są znane ogółowi społeczeństwa

Złe pożywienie nie jest obecnie jedynym zagrożeniem dla naszego zdrowia. Te same koncerny, nakłaniają Codex do zakładania górnych granic dla stężeń aktywnych naturalnych substancji leczniczych na bardzo niskim - nieefektywnym poziomie, a czasem wręcz wpisania ich na czarną listę. Zwykle tylko dlatego, że są one skuteczniejsze, nie posiadają praktycznie skutków ubocznych i co bardzo ważne są znacznie tańsze, przez co jawią się jako naturalny i bardzo groźny konkurent dla syntetycznych produktów tych korporacji.

Codex Alimentarius Commission poprzez rugowanie z rynku spożywczego rozwiązań naturalnych, wkracza automatycznie w sferę medycyny, ponieważ eliminowane naturalne składniki z pożywienia będące podstawą naszego zdrowia muszą być w konsekwencji ich niedoboru zastąpione syntetycznymi substytutami, które nie są już dostarczane przez naturę, lecz przez koncerny farmaceutyczne.

Podpisz petycję, która pomoże zatrzymać legalizację niszczenia ludzi poprzez zabranie im możliwości jedzenia zdrowej żywności i korzystania z naturalnych środków i terapi: Kliknij tutaj

Jeśli obłędne pomysły urzędników Unii Europejskiej, posłusznie realizujących politykę wielkich koncernów farmaceutycznych, nie zostaną zastopowane, z końcem 2009 roku mieszkańcy państw wchodzących w skład tej organizacji nie będą mieli dostępu do ziół, witamin, suplementów i terapii naturalnych. Autorzy nowych pseudoregulacji prawnych tłumaczą,
że dzięki temu nasze organizmy otrzymają specjalną ochronę. W rzeczywistości jest to zamach
na fundamentalne prawa człowieka.
 
Mało kto zdaje sobie sprawę, że już wkrótce może czekać nas I drastyczna zmiana  w sposobie żywienia. Od 31 grudnia 2009 roku wszystkie rośliny jadalne, nawet te pochodzące z upraw ekologicznych, mają być traktowane środkami chemicznymi
i pestycydami. Nie ma co liczyć na własnoręcznie wyhodowane warzywa i owoce, gdyż ich przydomowa uprawa zostanie objęta ścisłymi regulacjami i bez urzędowego zezwolenia stanie się nielegalna. Do podziemia zejdą zioła, witaminy oraz suplementy, a terapie z ich wykorzystaniem nie będą stosowane. Nowe prawa i przepisy, wprowadzane na poziomie krajowym i europejskim, pozbawią ludzi wolnego dostępu do ważnych informacji na temat zdrowia i naturalnych środków leczniczych nie podlegających opatentowaniu.


Kto kontroluje żywność, ten kontroluje świat.


Komisja - Codex Alimentarius wypowiedział wojnę medycynie naturalnej, a jej głównym celem jest wprowadzenie regulacji prawnych uniemożliwiających stosowanie mikroelemetów i witamin pod pretekstem odkrycia rzekomych efektów ubocznych działania witamin. Jeśli będziemy rozpowszechniali informacje, że witaminy są de facto szkodliwe, ludzie przestaną je zażywać, ergo - zaczną częściej chorować.

Pod pozorem ochrony zdrowia publicznego w całej Europie mają zostać wprowadzone drakońskie ustawy zmierzające do zakazu rozpowszechniania informacji na temat naturalnych środków leczniczych. Robi się to, mimo że każdego roku z powodu takich chorób, jak: zawały serca, udary  czy rak umierają miliony ludzi i nie bacząc na to, iż wieloletnia tradycja i tysiące badań naukowych wykazały, że naturalne środki lecznicze, w tym terapie witaminowe, mogą uchronić przed wystąpieniem tych i wielu innych groźnych dolegliwości. Ponieważ witaminy nie potrzebują patentów, w związku z tym nie zapewniają tak wysokich zysków, jak chronione patentami substancje chemiczne (leki), które są źródłem miliardowych dochodów liczonych w dolarach lub euro dla ich producentów. Co więcej, leki generują wiele niepożądanych działań ubocznych, prowadząc  do nowych schorzeń i tym samym zwiększają zapotrzebowanie na coraz to nowe medykamenty. Tymczasem witaminy i inne substancje odżywcze mogą usuwać źródła chorób powodując  ich eliminację, a w związku z tym zawężają rynek zbytu na leki.

Już obecnie niepasteryzowane mleko prosto od krowy jest tak naprawdę nielegalne, ponieważ rolnikowi nie wolno sprzedać go bezpośrednio konsumentowi.
Kilka miesięcy temu ujawniły się też problemy z zakupem ziół sypkich, gdyż ich główny producent w Polsce, Herbapol zaprzestał produkcji tych specyfików.

Wiele witamin i suplementów już jest właśnie wycofywane z aptek.

Nie wolno - po prostu nie wolno - godzić się na delegalizację terapii naturalnych.
Nie musimy jeść ziemniaków z genami szczura.

Obywatele świadomi tych faktów głośno portestują. Powstała min. Kampania dotycząca Referendum firmowana jest przez europejskie organizacje i stowarzyszenia działające na rzecz zdrowia. Jej cel to zagwarantowanie wszystkim obywatelom Unii Europejskiej wolnego dostępu do osiągnięć medycyny naturalnej opartej na podstawach naukowych poprzez przeprowadzenie referendum w sprawie medycyny naturalnej we wszystkich 27 krajach członkowskich. Aby do tego doszło, konieczne jest zdobycie miliona podpisów pod petycją z żądaniem natychmiastowego przeprowadzenia przez UE takiego głosowania.

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś Kliknij tutaj by podpisac petycję online.


Organizacje, które wchodzą w skład inicjatywy na rzecz Referendum to min.

- Sojusz na rzecz Zdrowia, Pokoju i Sprawiedliwości Społeczne
-  Alliance for Naturał Health  (ANH)
- Fundacja Zdrowia Dr. Ratha
-  La Leva di Archimede
- National Health Federation
- Serwis informacyjny Zeus

Aby podpisać petycję w tej sprawie, wejdź na stronę:
www.eu-referendum.org/polski/petitions/natural_remedies_info.html 

Każdy głos i podpis może okazać się na wagę złota

Żródła informacji i linki

Polskie:

1. http://www.stopcodex.pl
   http://www.naturalnenielegalne.pl
   http://www.eu-referendum.org/polski
   http://kodeks-a-zdrowie.pl
   http://otworz-oczy.org


2. Krótkie wprowadzenie do zagadnienia Codex Alimentarius - Chcą zabronić nam witamin
i mikroelementów? http://www.vibronika.eu/codex.htm

3. Artykuł Rega Little, który jest byłym australijskim dyplomatą, służącym przez ponad 25 lat
w Japonii, Laosie, Bangladeszu, Irlandii, Hong Kongu, Chinach, Szwajcarii, na Karaibach oraz przy ONZ: Codex Alimentarius - Kodeks Żywnościowy - Samobójstwo zachodniego świata.

4. Strona www.stopcodex.info  - w całości traktująca o temacie Kodeksu Żywnościowego.

5. Film Esoteric Agenda część 4, napisy polskie, część dotycząca Codex Alimentarius (w ujęciu 7 min: 29 sekund i kontynuacja w części 5) http://pl.youtube.com/watch?v=hJospi_eMHO
i Harmonogram dla ludzkości. Wywiad z dr. Matthiasem Rathem, kwiecień 2003r.
Strona internetowa: http://www.dr-rath-foundation
http://www4.dr-rath-foundation.org/pdf-flles/interview/interview_polish.pdf

6. Kilka filmów na temat Kodeksu i efektów jego wporwadzenia: http://pl.youtube.com/user/stopcodex

7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego z 17 października 2007 r. wydane na podstawie art. 26 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225)

Zagraniczne:
1. Akcja protestacyjna w Kanadzie przeciwko projektowi ustawy zwanej C-51: http://www.stopc51.com/

2. Artykuły ze strony dr. J. Mercola http://search.mercola.com/Results.aspx?q=codex%20alimentarius&k=codex%20alimentarius

3. Liczne informacje na temat Codexu, kampanii przeciwko związanych z nim ustawom: http://www.healthfreedomusa.org/index.php?page_id=157

4. Kopalnia informacji, włącznie z wydarzeniami w innych rejonach świata oraz odnośnikami
do dyrektyw UE: http://www.anhcampaign.org/campaigns/freedom-health-choice


DUŻO więcej informacji znajdziesz w internecie, wrzucając w wyszukiwarkę (Google, YouTube) hasła:
Codex Alimentrius
GMO
Kodeks Żywnościowy
Monsando
żywność modyfikowana genetycznie


Przekaż te informacje gdzie się da i zrób wszystko co się da by jak najwięcej ludzi podpisało petycje.

Na stronie http://www.naturalnenielegalne.pl  są także ulotki i gotowe do wydrukowania, podpisy można także zbierać offline, poza internetem i tam właśnie KONIECZNIE trzeba zainteresować tym ludzi.

Zebrano już ok. 800.000 podpisów, potrzeba do końca września zebrać jeszcze ok. 200.000. Pomóż! Także we własnym interesie!

 

Bezpłatny magazyn

Zaprenumeruj nasz internetowy magazyn Postaw Na Zdrowie, aby otrzymać dostęp do unikalnych informacji, min:

- czego nie mówi ci twój lekarz ...
- jak inwestować w zdrowie swoich dzieci
- jakie witaminy i minerały są dobre
- zdrowe odżywanie, jak wzmocnić układ odpornościowy
- jak wspomagać leczenie medycyny akademickiej
- niedostępne publicznie nagrania z zamkniętych wykładów wybitnych specjalistów medycyny naturalnej, dietetyki, biochemii. Otrzymasz także dodatkowe bonusy i uprawnienia dostępne tylko dla prenumeratorów

* Specjalnie dla prenumeratorów unikalny audiobook ekspertów o zdrowiu

 
Zamiast antybiotyków

naturalne antybiotyki


Na Facebooku

Inwestuj w swoje zdrowie

Najgorsza inwestycja zdrowotna to kupić gazetę za 2 zł. i stosować się do zawartych tam "rad". Zobacz jaka jest najlepsza inwestycja w zdrowie swoje i swoich najbliższych

Tagi dla strony

witaminy dla kobiet w ciąży , zdrowie , lewoskrętna witamina c, analiza pierwiastkowa włosów, zdrowie dziecka, zdrowie medycyna, zdrowe odżywianie , diety, medycyna naturalna, alergia , promocja zdrowia zdrowie kobiety najlepsze witaminy witamina c naturalne profilaktyka zdrowotna analiza pierwiastkowa

Copyright © 2006-2014 PostawNaZdrowie.pl
stat4u